ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, 9ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಿ & ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್
ಕೆ. ಜಿ . ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560009
ಫೋನ್ : 91-080-22106888
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 91-080-23143130
ವೆಬ್ ಸೈಟ್: http://ashraya.kar.nic.in
ಇಮೇಲ್: rgrhcl@nic.in

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
1 ಶ್ರೀ ವಿ. ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್, ಐಎಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 50
2 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಂ ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕಾ.ಅ) 23
3 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್ ಬಿರಾದರ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಹ&ಲೆ) 24
4 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) 74
5 ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ ಡಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನಲಿಸ್ಟ್ 49
6 ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್.ಡಿ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕಾ.ಅ) 25
7 ಶ್ರೀ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಾಷ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕಾ.ಅ) 26
8 ಶ್ರೀಮತಿ.ಆಶಾ.ಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆಡಳಿತ) 41
9 ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಿ ಶಿಂದಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಹ&ಲೆ) 37
10 ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜ.ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕಾ.ಅ) 28
11 ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ.ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸಾ.ಅ) 43
12 ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) 34
13 ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಕುರ್ಬೆಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಹ&ಲೆ) 38
14 ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್.ಎಸ್.ಎ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕಾ.ಅ) 27
15 ಶ್ರೀಮತಿ ವಾರಿಜ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಹ&ಲೆ) 39
16 ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಹಬೂಬಿ ಬಡೆಖನ್ನವರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) 36
17 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲತಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕಾ.ಅ) 30
18 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬರಾಯ ನಾಯ್ಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್) 68
19 ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ.ಜಿ.ಎಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕಾ.ಅ) 70
20 ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ.ಎಸ್.ವಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕಾ.ಅ) 32
21 ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್.ಡಿ.ಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು 22
22 ಶ್ರೀಮತಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ.ಬಿ.ಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕಾ.ಅ) 32
23 ಕುಮಾರಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಹ&ಲೆ) 40
24 ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಎಸ್ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು 52
25 ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧುಕುಮಾರಿ.ಆರ್. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್) 46
26 ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾಲೀಲಾ.ಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕಾ.ಅ) 56
27 ಶ್ರೀ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕಾ.ಅ) 31
28 ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಆಡಳಿತ) 28
29 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಹ&ಲೆ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಹ&ಲೆ) 39
30 ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು 42