ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉಧ್ಯಮ)

# 1,2,3,4 ಐ.ಟಿ. ಪಾರ್ಕ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ,
4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ,
ರಾಜಾಜಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು – 560 044
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 91-080- ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ - 91-080-
ಅಂತರ್ಜಾಲ http://ashraya.kar.nic.in
ಇ-ಮೇಲ್ ಐ,ಡಿ rgrhcl@nic.in


ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಶನ್ ಇ-ಮೇಲ್ ಐ.ಡಿ
1 ಶ್ರೀ.ಮುನೀಷ್ ಮೌದ್ಗಿಲ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 21 md@rgrhcl.com
2 ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕಾಅ) 23 gmpi@rgrhcl.com
3 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಚಿದಾನಂದ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) 21 gmt@rgrhcl.com
4 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್ ಬಿರಾದಾರ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಹ&ಲೆ) 24 gmf@rgrhcl.com
5 ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) 34 siraj_agm@rgrhcl.com
6 ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ .ಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ 49 john_cmp@rgrhcl.com
7 ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ .ಡಿ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕಾಅ)
25 ravi_agm@rgrhcl.com
8 ಶ್ರೀ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಾಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕಾಅ)
26 pasha_so@rgrhcl.com
9 ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ .ಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕಾಅ) 41 asha_agm@rgrhcl.com
10 ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೆಯ ವ್ಹಿ. ಶಿಂದಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಆಡಳಿತ) 37 datta_fin@rgrhcl.com
11 ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಾ . ಜಿ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕಾಅ) 28 saroja_pi@rgrhcl.com
12 ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ .ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಸಾಅ) 43 basappa.c@gmail.com
13 ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
34 prakash_tec@rgrhcl.com
14 ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಕುರುಬೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಹಣಕಾಸು) 38 mahesh_fin@rgrhcl.com
15 ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಎಸ್.ಎ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕಾಅ) 27 umesh_iay@rgrhcl.com
16 ಶ್ರೀಮತಿ ವಾರಿಜಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಹಣಕಾಸು) 39 varija_fin@rgrhcl.com
17 ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹೆಬೂಬಿ .ಬಡೆಖಾನವರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಹಣಕಾಸು) 36 mehaboobi_tec@rgrhcl.com
18 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲತಾ . ಎಂ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಸಾಅ) 30 jayalatha_pi@rgrhcl.com
19 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬರಾಯ್ ಜಿ. ನಾಯ್ಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್) 68 subbu_cmp@rgrhcl.com
20 ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಿ.ಎಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕಾಅ) 70 pandu_pi@rgrhcl.com
21 ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಎಸ್.ವಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಸಾಅ) 32 bharthi_pi@rgrhcl.com
22 ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಡಿ.ಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) 22 md_pa@rgrhcl.com
23 ಕು. ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಸಾಅ) 32 honnamma_pi@rgrhcl.com
24 ಕು. ಅಶ್ವಿನಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಸಾಅ) 40 ashwini_fin@rgrhcl.com
25 ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಎಸ್. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಹಣಕಾಸು) 52 sathya_fin@rgrhcl.com
26 ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧುಕುಮಾರಿ .ಆರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್) 46 madhu_cmp@rgrhcl.com
27 ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಲೀಲಾ .ಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕಾಅ) 56 prema_pi@rgrhcl.com
28 ಶ್ರೀ ಜಾಕೀರ ಹುಸೇನ್ ಡಿ. ರೋಣದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕಾಅ) 31 zakeer_pi@rgrhcl.com
29 ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಎಂ.ಡಿ) 28 sunil_pi@rgrhcl.com
30 ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿ.ವಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಹಣಕಾಸು) 39 jyothi_fin@rgrhcl.com
31 ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಎಚ್.ಎಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕರು (ಆಡಳಿತ) 42 shivanand_adm@rgrhcl.com